Sociale Klausuler i Aalborg Kommune

Baggrund

  • Aalborg Kommune har indgået en aftale med PwC om kontrol af efterlevelse af arbejds- og uddannelsesklausuler. Aftalen er gældende pr. 15. juni 2017.06.14
  • På denne side kan man som ansat, borger eller leverandør henvende sig til kontrolenheden, såfremt der er spørgsmål til kontrolindsatsen eller mistanke om overtrædelser af en aftalt klausul.
  • Herudover er der oprettet en hotline, som du kan læse mere om nedenfor.
  • PwC bistår Aalborg kommune med at udføre kontrollen. Herunder udfører PwC kontrolbesøg hos udvalgte leverandører.

Behov for information og assistance

Hvis du er leverandør, og du er i tvivl om dine forpligtelser i den arbejds- eller uddannelsesklausul, der er i din aftale med Aalborg kommune, kan vi hjælpe dig. Du er velkommen til at sende os en mail på socialeklausuler@pwc.dk eller ringe til os på 3945 9889.

Hvorfor henvende dig?

Ved at kontakte os om mulige overtrædelser, kan du hjælpe os med at sikre at Aalborg Kommunes leverandører overholder deres forpligtelser, og at der lige vilkår for leverandører.

Hvordan behandler vi din henvendelse

Kontrolteamet vil vurdere de oplysninger, der kommer ind, og kan vælge at følge op med stikprøvekontroller. Såfremt der er forhold, der kræver yderligere handling, kan kommunen indgå i med leverandøren omkring udbedring.